10 ideeën voor het verkrijgen van geld om het bedrijf te ontwikkelen

Het is moeilijk te tellen hoeveel bedrijfsideeën zijn ingestort door gebrek aan kapitaal om ze uit te voeren. Juist het gebrek aan middelen om te starten blokkeert veel mensen al aan het begin van de weg naar het starten van een eigen bedrijf.

Gelukkig kunnen jonge ondernemers rekenen op diverse leningen en subsidies en Bitcoin trading Robots. Het is genoeg om een goed idee te hebben en je te wapenen met geduld. Een goed businessplan en doorzettingsvermogen in het nastreven van het doel hebben de beste bedrijven opgestart! Leer over 10 bronnen waaruit u kapitaal kunt halen om uw droom te realiseren.

1 Werkloosheidsuitkeringen

Veel mensen hebben geen baan, maar hebben de creativiteit die nodig is om een eigen bedrijf op te zetten. Toekomstige ondernemers met het statuut van werkloze kunnen heel wat subsidies aanvragen. De hoogste van hen bereiken zelfs 20 duizend euros!

Waarvan hangt de hoogte van de toegekende subsidie af? Voornamelijk uit de provincie waar je woont. Maar ook het businessplan, het unieke karakter van het idee en de industrie worden beoordeeld. Er is ook een kleine eigen bijdrage nodig.

Deze elementen zullen u in staat stellen om de verantwoordelijken voor de beslissing te overtuigen dat u in uw idee gelooft. Na ontvangst van de financiering moet het bedrijf ten minste een jaar bestaan.

2 Financiering van kleine bedrijven

Eigenaren van bedrijven met een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro en minder dan 10 werknemers hebben ook kans om subsidies te ontvangen. Ze moeten een plan hebben om ze goed te gebruiken. Het bedrag van de subsidie kan oplopen tot 300 duizend PLN.

3 Subsidies voor landbouwers

Boeren zijn een groep die sterk wordt ondersteund in hun ontwikkeling. Vooral degenen die in de kleinste steden tot 5.000 inwoners wonen. Zulke mensen kunnen wel 500 duizend zloty’s ontvangen. Daarnaast kunnen meerdere gezinsleden samen subsidies aanvragen. Het ontvangen is dan veel gemakkelijker.

De regels zijn iets anders als de geplande activiteit tot een niet-agrarische categorie behoort. Dan moeten de aanvragers een eigen startkapitaal hebben in een bepaald bedrag.

bitcoin-winstondernemer

4 Het programma voor menselijk kapitaal

De populairste subsidies voor starters komen uit het EU-programma voor menselijk kapitaal. Ze kunnen worden aangevraagd door mensen met een invaliditeitscertificaat, vrouwen na de bevalling, werklozen en mensen boven de 45 jaar.

Het bedrag van de subsidies is niet meer zo hoog als in het geval van eerdere subsidies. Voor een klein bedrijf is het echter genoeg. Je kunt maximaal 40 duizend euro krijgen.

5 Business Angels

Het Business Angels Network brengt investeerders en ondernemers samen die kleine bedrijven willen helpen. Zij bieden niet alleen subsidies, maar ook inhoudelijke ondersteuning bij het runnen van hun eigen bedrijf.

Een Business Angel gaat meestal maar een paar jaar met het ene bedrijf om en gaat door naar het andere. Het zijn mensen met een hoge positie in bepaalde industrieën en vele jaren ervaring in het beheer van ondernemingen.

6 Cryptische Uitwisseling

Cryptovaluten zijn de laatste tijd een zeer populaire vorm van investering. Men gelooft dat het gemakkelijk is om er in korte tijd grote hoeveelheden geld aan te verdienen. Helaas vergeten veel mensen dat het verband houdt met een hoog risico.

Als je voor het eerst de cryptovalut markt betreedt, kun je het beter niet alleen doen. Er zijn veel programma’s die een professionele automatische handelsservice bieden. Wat betekent dit?

Crypto robots, zoals Bitcoin Revolution, werken met geavanceerde algoritmen. Op basis van kunstmatige intelligentie zijn ze in staat om zelfstandig handelsbeslissingen te nemen. Dit wordt voorafgegaan door een grondige analyse van historische handelsgegevens en andere factoren die de cryptische kansen beïnvloeden

7 incubatoren voor het process

Ondernemingen die verband houden met de ontwikkeling van moderne technologieën kunnen in het eerste jaar van hun bestaan rekenen op speciale subsidies. Een groot voordeel van dit programma is de mogelijkheid om gebruik te maken van talrijke trainingen, cursussen en assistentie van adviseurs.

8 Zaadfondsen

De toepassing van een bedrijf op een zaaifonds houdt in dat er winst wordt uitgekeerd aan de eigenaren. In ruil daarvoor krijgt een beginnende ondernemer financiële steun (tot 200 duizend euro), substantiële hulp en advies van meer ervaren ondernemers.

In een zaaifonds is het belangrijk om een interessant idee te hebben dat potentiële aandeelhouders zal aantrekken.

Ze zullen je helpen om een bedrijf te starten van A tot Z.

9 Opschalingsprogramma

Een ander initiatief voor innovatieve ideeën. In dit programma heeft u ook de steun van ervaren professionals uit de industrie en toegang tot moderne infrastructuur. Het bedrag van de subsidie bedraagt maximaal 250 duizend PLN.

10e Poolse Ontwikkelingsfonds

Het Poolse Ontwikkelingsfonds brengt een aantal financiële instellingen samen die tot doel hebben nieuwe ondernemingen te helpen. Het aanbod bevat voorstellen voor bedrijven in verschillende ontwikkelingsfasen. De eigenaars van degenen die verbonden zijn met nieuwe technologieën hebben een betere kans om medefinanciering te verkrijgen.