Geef u feedback

Heb je ooit gesolliciteerd naar een baan en nog nooit iets anders gehoord? Niet op www.medjob.nl. Onze technologie wordt aan u teruggekoppeld vanaf het moment dat u solliciteert, tot de dag dat u uw tekenbonus ontvangt. U bent altijd in de lus.